گروه معماری سی دال

در سالهای اخیر ، گروه معماری سیدال با رویکرد زمینه گرا موفق به کسب افتخاراتی در عرصه ی معماری شده است و با تکیه بر نگرش ها و تجربیاتی که در این سالها به دست آورده است ؛ قابلیت ارائه راهکارهای بهینه ای برای مشتریان خود را دارد. 

نحوه کار

سیدال با تحلیل سایت و تحقیق و بررسی ، ایده پردازی می کند و پس از ارایه پرزانته و آنالیز ، عملیات ساخت شروع می شود. گروه معماری سیدال برای پروژه هایی که کلیه خدمات طراحی و نظارت و ساخت را انجام می دهد؛ شناسنامه ی نگهداری و اصالت را به منزله ی ضمانتنامه عملیات صادر می کند.

ویدئو پروژه سالن تشریفات فرودگاه کرمان

 

همکاران سی دال 

با ما در تماس باشید

چه سوالی در ذهن شماست؟ میتوانید از ما بپرسید!